Chế độ hỗ trợ, đãi ngộ đối với người có công

30/07/2018 10:42:56

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 4 triệu đồng nếu từ đủ hai năm công tác trở xuống; nếu công tác trên hai năm, thì từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Nếu người được hưởng đã từ trần trước ngày 5-9-2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như được cấp giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế...

Nếu về nước định cư, thì kể từ tháng về nước định cư, được hưởng chế độ BHYT như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về BHYT.

Khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Thẩm quyền giải quyết chế độ hỗ trợ này là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Quốc phòng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9-2018.

L.THANH (plo.vn)