Triển khai tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

10/05/2022 16:19:42

Mới đây, Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở, đại diện người lao động của một số doanh nghiệp, với trên 200 lượt người tham dự.

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, với những nội dung như: Quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động;các trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động và các trường hợp không được hưởng, chế độ tai nạn lao động; chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động... Bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp cũng kịp thời giải đáp những vướng mắc của các đại biểu liên quan đến các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Sở Tư pháp Hà Nam nhằm Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022./.