Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc thăm, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

21/03/2022 09:48:44

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc thăm, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
(PLVN) -  Sáng ngày 17/03/2022, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nam Bùi Đức Thái đã có báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác hành chính tư pháp - bổ trợ tư pháp. Hầu hết các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đều được triển khai nghiêm túc và thực hiện toàn diện, bài bản, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của ngành, khẳng định vị thế, vai trò và sự cần thiết của công tác Tư pháp trong quản lý nhà nước ở địa phương.

 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam Bùi Đức Thái báo cáo về công tác tư pháp năm 2021.

Cụ thể, điểm nhấn trong công tác PBGDPL năm 2021 là triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử. Đồng thời, phối hợp tổ chức 52 cuộc tuyên truyền, cử 52 báo cáo viên pháp luật của Sở thực hiện tuyên truyền về bầu cử, xây dựng và biên tập tài liệu phục vụ bầu cử trên Chuyên trang PBGDPL của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 26/01/2021 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; các công văn, quyết định có tính chất phức tạp đều được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham vấn xử lý.

 

Đại diện Cục Công nghệ Thông tin giải đáp những vướng mắc của Sở Tư pháp Hà Nam.

Đặc biệt, trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/41/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư khi có yêu cầu. Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp triển khai việc định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trên hệ thống; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư;...

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam Bùi Đức Thái cũng kiến nghị Cục Công nghệ thông tin nâng cấp hệ thống thông tin hộ tịch điện tử dùng chung, hệ thống Thông tin lý lịch tư pháp để khắc phục những bất cập.

 

Đại diện các phòng, ban Sở Tư pháp Hà Nam đưa ra ý kiến, đề xuất.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Công nghệ Thông tin chỉnh sửa phần mềm hộ tịch để phù hợp với dữ liệu từng giai đoạn lịch sử, đồng bộ các thông tin trong sổ được lưu giữ với các thông tin trên phần mềm. Hà Nam cũng mong muốn Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp có sai sót hoặc thiếu thông tin khi thực hiện số hóa hộ tịch.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương, ghi nhận, đánh giá những thành tích của Sở Tư pháp Hà Nam trong công tác xây dựng, đặc biệt là thực hiện tốt quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển của Ngành, của địa phương, làm tốt công tác hành chính, tư pháp.

Bên cạnh đó Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan để mọi kế hoạch, chương trình đều được thực hiện công khai, minh bạch. Chính vì là Đề án lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số, khối lượng công việc nhiều, nên các đơn vị cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu để phát huy cao nhất mọi giá trị của dữ liệu số.

 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương, ghi nhận những thành tích của Sở Tư pháp Hà Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị Sở Tư pháp bám sát các yêu cầu, Nghị quyết trong tổ chức triển khai kế hoạch, đặc biệt ưu tiên các công việc gắn chặt với lợi ích của người dân, doanh nghiệp; ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin để giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Tại buổi làm việc, các vướng mắc kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã được Thứ trưởng cùng các đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục CNTT, Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Xuân Dần - Đức Nguyên (baophapluat.vn)