10 luật có hiệu lực từ tháng 1/2016

10 luật có hiệu lực từ tháng 1/2016

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi…là trong số 10 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Tin mới nhất