TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

06/09/2017 08:40:49

               

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
HÀ NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o------
 
TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG
Bước 1 : Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ ( Bản photo và bản gốc để đối chiếu ) ;
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và hồ sơ lưu trữ, nếu thấy đủ điều kiện thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch ( Trong thời gian khoảng 30 - 45 phút ). Hợp đồng, giao dịch sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang bộ phận thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.
Bước 4: Các bên  sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng ( theo hướng dẫn ). Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ.
Bước 5: Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên  nộp lệ phí công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng .
 
Lưu ý:
-          Văn phòng Công chứng Hà Nam sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục công chứng từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi đóng dấu và trả hồ sơ cho khách khoảng 30 - 45 phút ( Trừ trường hợp hồ sơ phức tạp hoặc đông khách chờ )
-          Văn phòng Công chứng Hà Nam không nhận bất cứ khoản tiền nào ngoài các khoản phí công chứng do nhà nước quy định tại thông tư 91/2008 TTLT/ BTC –BTP và các khoản phí dịch vụ tự nguyện theo yêu cầu. Tất cả các khoản phí này được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hà Nam và trên trang web: http://congchunghanam.com